Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Utopijská Společnost

Zakoník

Zákoník Utopie :

 

1.      VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

1.1.   Hráče do aliance si vybere vždy sám vůdce podle svého nejlepšího uvážení. Nevyžádané přihlášky má povinnost odmítnout

1.2.   Vnitroalianční záležitosti nesmí opustit alianční forum a musí striktně zůstat tajemstvím hráčů. Hráč, který prozradí alianční tajemství bude z aliance vyhozen bez možnosti návratu a ospravedlnění a bude všemi ostatními hráči zničen.

1.3.   O vyhození hráče z aliance se hlasuje vždy v referendu a musí v něm být uveden důvod. Všichni hráči jsou nuceni účastnit se referenda, mimo hráče o kterém se hlasuje. Tento zmíněný hráč má povinnost hlasovat pro třetí, prázdnou variantu. Každý hráč má při méně závažném přestupku možnost odvolání. Je povinen na Alianční forum napsat důvody svého jednání a ovlivnit tak ostatní hráče v hlasování. Vůdce má právo veta, tudíž může výsledek referenda stornovat a hráče v alianci ponechat, právo veta neplatí pokud se hlasuje o vyloučení vůdce. Vůdce zároveň hlasuje jako poslední a při nerozhodném stavu hlasování má hlas vůdce dvojnásobnou váhu. Příklad :

Národní referendum.

 

Otázka zní: Hráč Masha je neaktivní, proto přednáším návrh na vyhození z aliance z důvodu neaktivita (Zadal: Masha)

Zatím odpovědělo: 10 /10 (100%)
Pro ANO se zatím vyslovilo: 8 (80%)
Pro NE se zatím vyslovilo: 1 (10%)
Pro se zatím vyslovilo: 1 (10%)

Verdikt : hráč bude nejpozději do 12 hodin z aliance.
Důvodem pro návrh na hlasování o vyhoštění z aliance může být neaktivita, porušení aliančního zákoníku, vulgarita vůči ostatním aliančním hráčům a multi učet.

 

1.4.   Každý člen musí být nápomocen jinému členu a to v jakémkoliv případě. Omluva je pouze nedostatek času nebo nedostatek utoků, avšak této vyjímky nebude zneužíváno. Neochota může vést návrhu na hlasování o vyloučení.

1.5.   Vůdce a zástupce aliance nesmí záměrně využívat fond. Maximální částka jakou si lze z ali fondu zapůjčit činí maximálně 10% celkové hodnoty. Při větším výběru je potřeba souhlas alespoň 51% hráčů. Pokud se tak stane bez souhlasu hráčů, je vůdce nebo zástupce nucen odstoupit z funkce.

1.6.   Změna alianční politiky se provádí pouze po domluvě s hráči. Vůdce nemá právo o alianční politice rozhodovat sám. Musí ho v referendu podpořit alespoň 51% hráčů.

1.7.   Členové aliance mají povinnost respektovat rozhodnutí vůdce a konečného výsledku referenda.

1.8.   Vůdce musí být nezaujatý a respektovat VEŠKERÉ NÁVRHY a výsledky referenda a musí akceptovat všechny návrhy na vyloučení, ikdyž se to bude týkat jeho vlastní osoby.

1.8.1.      V případě, že se hráči shodnou na vyloučení vůdce, musí vůdce vyhlásit referendum, ve kterém se rozhodne o jeho nástupci. Hlasovat se musí mezi 3mi hráči s největší mocností. Pokud toto vůdce nesplní je zástupce povinen vzít si z fondu veškerý naq. a rovným dílem jej rozdělit mezi hráče, kteří předtím opustí alianci a pomocí artefaktu dostanou všichni rovný díl.

1.9.   Vůdce a zástupce nesmí být tyrany a vládci Utopie. Takovéto chování vede k hlasování o vyloučení.

1.10.                   Vůdce a zástupce jsou voleni na období trvající jeden kalendářní měsíc. Na konci každého měsíce je vůdce povinen vyhlásit referendum, kde se rozhodne o jeho setrvání ve funkci. To samé je poté nutno vyhlásit referendum o zástupci. Speciálními důvody pro vyhlášení referenda o změně vůdce nebo zástupce je porušení aliančních pravidel.

2.       PRAVIDLA FONDU

2.1.   Každý člen je povinen vést si záznamy o vložených a vybraných částkách.  Povinností vůdce je v případě výběru částek tento výpis zkontrolovat.

2.2.   Vklady do fondu jsou vratné pouze v době Renovace – každý člen aliance má nárok na uložení svých financí do fondu a následného vyjmutí.

2.3.   Během alianční politiky BOJ je možnost odběru 100% vložené částky v případě, že člen bude ničen, nebo bude dobyt nepřítelem.

2.4.  Pokud se jedná o výběr na výměnu planety, nebo tutovou krádež ZHN nebo planety jsou půjčky z fondu splatné do 1 hodiny.

2.5.  Každý člen je povinen denně uložit maximální částku do fondu a poslat maximální částku na Alianční učet, který má ve správě vůdce anebo zástupce aliance.

        2.5.1. Pokud se stane, že vůdce nebo zástupce budou muset opustit alianci, jsou povinni odevzdat celou částku z aliančního učtu do fondu.


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek